SDproject_Logo
+359 889 244 319

Услуги.

Reklama_Sdproject
Stroej_Sdproject
Reklami_sdproject

SDprojectпредлага широк спектър от услуги

01.Конструиране и архитектура

Пиоритет в нашите дейности е узаконяване на реклами и изотвянето на чертежи и документация за тях. Изготвяме проекти в зависимост от зададените изисквания. Ние съзнателно упражняваме авторски надзор и внимателно наблюдаваме качеството на реализацията на всяка сграда, заемайки интересите на инвеститора.

02.Консултации

- Практически и препоръчителни насоки в процеса на проектиране
- Изготвяне на становища по отношение на строителството и експертни доклади
- Решения за реконструкция и модернизация на съществуващи сгради и инсталации

03.Цялостно проектиране

В сътрудничество с нашите партньори ние сме в състояние да ви предложим цялостен процес на проектиране, включващ всички необходими специалисти - архитектура, гражданско инженерство, електротехника, водоснабдяване и канализация, отопление и вентилация, геодезия - съобразени с вашите специфични изисквания.

Sdproject_Gredi

Услуги

SDproject_Reklama1

Планировка и проектиране

Изготвяне на архитектурни,конструктивни и електро чертежи и планировки.

SDproject_Reklama2

Инвестиционно проектиране

Изотвяне на различни инвестиционни проекти според идеята на клиента.

SDproject_Reklama3

Планиране и проектиране на сгради

Пълно планиране и проектиране на сгради от различни калибри.

SDproject_Reklama4

Проектиране на реклами

Пълно проектиране на билбордове,мегабордове и рекламни елементи.Изготвяне на цялостна документация и узаконяване на рекламите.

SDproject_Reklama5

Проектиране на смесени коснтрукции

Планиране и проектиране на смесени коснтрукции.Например от дърво, метал и бетон.

SDproject_Reklama6

Документация и узаконяване

Документация и узаконяване на билбордове,мегабордове и всякакъв вид рекламвни елементи.