SDproject_Logo
+359 889 244 319

Узаконяване
на рекламни
елементи

Архитектура
Конструкции
и други

SDproject

Узаконяване наРЕКЛАМИ

"СТИЛ ДИЗАЙН ПРОЕКТ" ООД е фирма занимаваща се с проектиране и узаконяване на реклами,билборове и мегабордове, също така с изследователска и консултантска дейност в областта на строителството.

За нас
Sdproject_Service

Услуги

SDproject_Reklama1

Планировка и проектиране

Изготвяне на архитектурни,конструктивни и електро чертежи и планировки.

SDproject_Reklama2

Инвестиционно проектиране

Изготвяне на различни инвестиционни проекти според идеята на клиента.

SDproject_Reklama3

Планиране и проектиране на сгради

Пълно планиране и проектиране на сгради от различни калибри.

SDproject_Reklama4

Проектиране на реклами

Пълно проектиране на билбордове,мегабордове и рекламни елементи.Изготвяне на цялостна документация и узаконяване на рекламите.

SDproject_Reklama5

Проектиране на смесени коснтрукции

Планиране и проектиране на смесени коснтрукции.Например от дърво, метал и бетон.

SDproject_Reklama6

Документация и узаконяване

Документация и узаконяване на билбордове,мегабордове и всякакъв вид рекламни елементи.

13

Години опит

728

Проекти

329

Клиенти

4

Държави

Проектираме включително:

Дейности

• Реклами
• Билбордове
• Мегабордове
• Стоманобетон
• Мелатни конструкции
• Смесени конструкции
• Подпорни стени и други.
• Дървени конструкции
• Съвременно решение за армиране и укрепване на сгради

За нас всеки отделен проект е индивидуална задача. Предизвикателство, чрез което можем да покажем качествата на нашия екип - лична ангажираност, практичност, отговорност и бързина, нашия опит за изграждане и поддържане на стабилни и трайни взаимоотношения с нашите клиенти и партньори. Благодарение на полезното сътрудничество с нашите партньори гарантираме пълноценно проектиране оптимални срокове.

Благодарение на нашия екип от професионалисти "СТИЛ ДИЗАЙН ПРОЕКТ" ООД предлага продукти отговарящи на специфичните изисквания на клиента и на действащите нормативни документи.