SDproject_Logo
+359 889 244 319

За нас.

Узаконяване наРЕКЛАМИ

"СТИЛ ДИЗАЙН ПРОЕКТ" ООД е фирма занимаваща се с проектиране и узаконяване на реклами,билбордове и мегабордове, също така с изследователска и консултантска дейност в областта на строителството.

Използваме най-съвременния програмен софтуер в комбинация с някои предимства на метални или стоманобетонни конструкции. Ние даваме оптимално решение за всяка задача.

Проектираме включително:

Дейности

• Реклами
• Билбордове
• Мегабордове
• Стоманобетон
• Мелатни конструкции
• Смесени конструкции
• Подпорни стени и други.
• Дървени конструкции
• Съвременно решение за армиране и укрепване на сгради

За нас всеки отделен проект е индивидуална задача. Предизвикателство, чрез което можем да покажем качествата на нашия екип - лична ангажираност, практичност, отговорност и бързина, нашия опит за изграждане и поддържане на стабилни и трайни взаимоотношения с нашите клиенти и партньори. Благодарение на полезното сътрудничество с нашите партньори гарантираме пълноценно проектиране оптимални срокове.

Благодарение на нашия екип от професионалисти "СТИЛ ДИЗАЙН ПРОЕКТ" ООД предлага продукти отговарящи на специфичните изисквания на клиента и на действащите нормативни документи.

ЕКИП

Georgi_sdproject

Георги Рангелов

Co-Founder
Project Manager

Gergana_sdproject

Гергана Рангелова

CEO
Civil Engineering

4

Архитекта

2

Конструктори

2

Електро
инженери

13

Години опит