Стил Дизайн Проект

За нас:

“СТИЛ ДИЗАЙН ПРОЕКТ” ООД е фирма занимаваща се с проектиране на сгради и съоражения, проучвателна и консултантска дейност в областта на строителството.Основен приоритет в нашата работа е проектирането на сгради и съоръжения за нуждите на жилищния и промишления сектор.

Проектите обхващат:

• Стоманобетонови конструкции

• Метални конструкции

• Комбинирани конструкции

• Дървени конструкции

• Прилагане на съвременни решения за усилване и укрепване на сгради

• Подпорни стени и др.

• Рекламни и фирмени надписи

• Билбордове , ситилайт

• Мегабордове

Интериорно проектиране и 3D визуализация Фирмата предлага на своите клиенти индивидуално интериорно проектиране включващо:

• Архитектурно заснемане на конкретния обем и квадратура на обекта (при необходимост и конструктивно заснемане)

• Функционално решение на интериора

• Аранжиране на интериора-избор на подови и стенни покрития, цветове и подбор на мебели, осветителни тела, и цялостно решение на обекта

• 3D визуализация на избраното от клиента решение


“СТИЛ ДИЗАЙН ПРОЕКТ” ООД залага на професионализма в работата, коректността и високото качество на изготвените проекти.

Прилагайки най-съвременните програмни продукти в съчетание с предимствата на металните или стоманобетонните конструкции ние даваме оптимално решение за всяка задача.

Благодарение на своят екип от професионалисти, “СТИЛ ДИЗАЙН ПРОЕКТ” ООД осигурява на своите клиенти безупречен краен продукт, съобразен с техните специфични изисквания и отговарящ на действащите нормативни документи.

Чрез ползотворното ни сътрудничество с нашите партньори ние гарантираме цялостно качествено проектиране в оптимални срокове.

За нас всеки конкретен проект е индивидуална задача.Предизвикателство, чрез което можем да демонстрираме качествата на нашият екип – лична ангажираност, практичност, отговорност и бързина, основата на която градим и поддържаме стабилни и дълготрайни взаимоотношения с нашите клиенти и партньори.

УСЛУГИ:

В синхрон с бързо развиващият се строителен отрасъл и все по-високите изисквания за качество, “СТИЛ ДИЗАЙН ПРОЕКТ” ООД предлага на своите клиенти широк спектър от услуги:

• КОНСТРУКТИВНО ПРОЕКТИРАНЕ

Конструктивното проектиране е приоритет в нашата дейност. С натрупаният опит ние разработваме проекти за стоманобетонни и за стоманени конструкции в зависимост от поставената инженерна задача. Съвестно упражняваме авторски надзор и следим за качественото изпълнение на всяка сграда, защитавайки интересите на инвеститора

• КОНСУЛТАЦИИ

- практични и целесъобразни насоки в процеса на проектиране

- изготвяне на конструктивни становища и експертизи

- решения за реконструкции и модернизация на вече съществуващи сгради и съоръжения

• КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОУЧАНЕ

В сътрудничество с нашите партньори ние сме способни да ви осигурим цялостен процес на проектиране, включващ всички необходими специалности-архитектура, конструкции,електро, водоснабдяване и канализация, отопление и вентилация, вертикално планиране,естествено съобразени с вашите конкретни желания и отговарящи на специфичните ви изисквания.

• Интериорно проектиране и 3D визуализация Фирмата предлага на своите клиенти индивидуално интериорно проектиране включващо:

- Архитектурно заснемане на конкретния обем и квадратура на обекта (при необходимост и конструктивно заснемане)

- Функционално решение на интериора

- Аранжиране на интериора-избор на подови и стенни покрития, цветове и подбор на мебели, осветителни тела, и цялостно решение на обекта

- 3D визуализация на избраното от клиента решение